Байланыс

Реквизит

«Ақтөбе медресе колледжі» ЖК

БИН 090540017107

БИК KCJBKZKX

СТН 061800285412

ИИК KZ198562203102259361

Банк «БанкЦентрКредит» АҚ

КБЕ 17

Мемлекеттік тіркеу куәлігі  № 267-1904-04-М-е 12.08.2016ж.

Факс: 8 71337 6-81-45