Өзін-өзі бағалау

         ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ

         2022-23 СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

1. Пед кеңестің жоспарлары мен хаттамалары

2. Оқу бөлімінің жоспары

2022-2023 жж. оқу жұмысының жоспары

3. Оқу процесінің кестесі

Оқу Процесінің Кестесі 2020-2021

Оқу Процесінің Кестесі 2021-2022

Оқу Процесінің Кестесі 2022-2023

4. Жұмыс оқу жоспарлары
2020-2021 жж

2020-2021 жж. Жұмыс оқу жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2020-2021 жж.

Оқу Жұмыс Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2020-2021 жж.

Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2020-2021 жж.

2021-2022 жж

Жұмыс Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 9-сын кейін 2021-2022 жж.

Жұмыс Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2021-2022 жж.

Жұмыс Оқу Жоспары Ұстаз біліктілігі 2021-2022 жж.

Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2021-2022 жж.

Оқу Жұмыс Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2021-2022 жж.

Оқу бағдарламсының паспорты Имам-хатиб (НББ) 2021-2022

Оқу Бағдарламасының Паспорты Ұстаз 2021-2022

Оқу бағдарламасының паспорты Имам-хатиб (ЖББ)2021-2022

2022-2023 жж

Жұмыс Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 9-сын кейін 2022-2023 жж.

Жұмыс Оқу Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2022-2023 жж.

Жұмыс Оқу Жоспары Ұстаз біліктілігі 2022-2023_жж.

Оқу Жұмыс Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2022-2023 жж.(1)

Оқу Жұмыс Жоспары Имам-хатиб біліктілігі 2022-2023 жж.(2)

Оқу Жұмыс Жоспары Ұстаз біліктілігі 2022-2023 жж.

Оқу Бағдарламасының Паспорты Ұстаз 2022-2023

Оқу бағдарламасының паспорты Имам-хатиб 2022-2023

5. Емтихан кестесі

Емтихан Кестесі 2020-2021 жж.

Емтихан кестесі 2021-2022 жж.

Емтихан кестесі 2022-2023 жж.

6. 2020-2021; 2021-2022 оқу жылының бұйрықтары
2020-2021 оқу жылының бұйрықтары

Біліктілігін арттыру курсына оқуға жіберу туралы бұйрық

Бітіруші түлектерге диплом беру және ҰБДҚ-дан шығару туралы бұйрық 2021-2022 жж

Демеушілік көмек көрсету туралы бұйрық

Индустриялық кеңес құру және оның мүшелерін сайлау туралы бұйрық

Іс-сапарға жіберу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Лицензия қосымшасын өзгерту жөнінде бұйрық

Медресеаралық жарысқа шәкірттерді жіберу туралы бұйрық

Мектепке қайта ауыстыру туралы бұйрық

Негізгі құралдары мен материалдық қорларына инвентаризация жасау туралы бұйрық

Оқу практикасын және дипломды практикасын өткізу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Оқудан шығару және ауыстыру,оқу орнынан ауысып келу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Өндірістік практикаға жіберу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Студенттерге жол жүру ақысын төлеу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Студенттерді қысқы және жазғы демалысқа жіберу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Студенттердің курстан курсқа көшу туралы бұйрық 2020-2021 жж

Талапкерлерді оқуға қабылдау туралы бұйрық 2020-2021 жж

Төсбелгілер беру жөнінде бұйрық

2021-2022 оқу жылының бұйрықтары

Шәкіртақы төлеу туралы бұйрық 2021-2022 жж

Талапкерлерді қабылдау комиссиясының құрамын бекіту туралы бұйрық 2021-2022 жж

Студенттерді курстан курсқа көшіру туралы бұйрық 2021-2022 жж

Сағат жүктемелері туралы бұйрық 2021-2022 жж

Оқудан шығыру және оқу орнынан ауысып келу туралы бұйрық 2021-2022 жж

Оқу практикасын және дипломалды практикасын өткізу туралы бұйрық 2021-2022 жж

Қабылдау Комиссиясының Құрамын Бекіту Туралы Бұйрық 2022-2023

Бітіруші түлектерге диплом беру және ҰБДҚ-дан шығару туралы бұйрық 2021-2022 жж

Аралық және қорытынды аттестаттау туралы бұйрық 2021-2022 жж

2022-2023 оқу жылының бұйрықтары

Шәкіртақы төлеу туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Талапкерлерді оқуға қабылдау туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Педагогтердің сағат жүктемесі туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Пәндердің берілуін тексеру туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Оқудан босату туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Оқу орнынан ауысып келу туралы бұйрық 2022-2023 жж.

Кітапхананың жоғалған,көнерген кітаптарын жоюы туралы бұйрық 2022-2023 жж.

ІІ жартыжылдықта шәкіртақы төлеу туралы бұйрық 2020-2023 жж.

Негізгі Қызмет Бойынша Бұйрықтарды Тіркеу Журналы 2022-2023

7. Емтихан ведомосттері
Исламтану мамандығы, Ұстаз біліктілігі

И219к тобы 1 курс ІІ семестр (емтихан) 2021-2022 жж.

И219к 1 курс ІІ семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И219к 1 курс І семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

Исламтану мамандығы, Имам-хатиб біліктілігі
2020-2021 жж. І, ІІ семестр

И18 тобы 3 курс ІІ семестр (сынақ) 2020-2021 жж.

И19 тобы 2 курс ІІ семестр (сынақ) 2020-2021 жж.

И20 тобы 1 курс І семестр (сынақ) 2020-2021 жж.

И20 тобы 1 курс ІІ семестр (сынақ) 2020-2021 жж.

2021-2022 жж. І, ІІ семестр

И19 тобы 2 курс І семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И19 тобы 2 курс ІІ семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И20 тобы 2 курс І семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И20 тобы 2 курс ІІ семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И21-11 тобы 1 курс І семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И21-11 тобы 1 курс ІІ семестр (емтихан) 2021-2022 жж.

И219А тобы 1 курс ІІ семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И219б тобы 1 курс І семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

И219б тобы 1 курс ІІ семестр (емтихан) 2021-2022ж

И219б тобы 1 курс ІІ семестр (сынақ) 2021-2022 жж.

2022-2023 жж. І семестр

И20 тобы 3 курс І семестр (сынақ) 2022-2023 жж.

И219А 2 курс І семестр (сынақ) 2022-2023 жж.

8. Қоңырау кестесі

9. Сабақ кестесі

2020-2021 сабақ кестесі

2021-2022 сабақ кестесі

2022-2023 сабақ кестесі

10. Факультатив сабақтар
Факультатив сабақ кестелері

2020-2021 жж. факультатив сабақ кестесі (1)

2020-2021 жж. факультатив сабақ кестесі (2)

2020-2021 жж. факультатив сабақ кестесі (3)

Факультатив сабақтар журналдары
2021-2022 жж

И20 тобы 2021-2022 жж.

2022-2023 жж

И20 тобы 2022-2023 жж.

И21-11 тобы 2022-2023 жж.

И219А тобы 2022-2023 жж.

И219Б тобы 2022-2023 жж.

И229А тобы 2022-2023 жж.

И229Б тобы 2022-2023 жж

11. Біліктілік тапсыру туралы хаттамалар

12. Қорытынды аттестаттаудың қорытынды бағаларының жиынтық ведомості
Исламтану мамандығы, Имам-хатиб біліктілігі
2020-2021 жж

И19 тобы ІІ семестр 2 курс 2020-2021 жж

И20 тобы ІІ семестр 1 курс (емтихан) 2020-2021 жж.

2021-2022 жж

И18 тобы 3 Курс І семестр 2021-2022 жж.

И19 тобы І семестр 3 курс 2021-2022 жж.

И219А тобы І семестр 1 курс 2021-2022 жж.

И219А тобы ІІ семестр 1 курс (емтихан) 2021-2022 жж.

И219А тобы ІІ семестр 1 курс (сынақ) 2021-2022 жж.

И219Б тобы І семестр 1 курс 2021-2022 жж.

И219Б тобы ІІ семестр 1 курс (емтихан) 2021-2022 жж.

2022-2023 жж

И21-11 тобы ІІІ семестр 2 курс 2022-2023 жж.

И20 тобы V семестр 3 курс 2022-2023 жж.

Исламтану мамандығы, Ұстаз біліктілігі

И219К тобы І семестр 1 курс 2021-2022 жж.

И219К тобы ІІ семестр 1 курс (емтихан) 2021-2022 жж.

И219К тобы ІІ семестр 1 курс (сынақ) 2021-2022 жж.

13. Педагогтер сағат жүктемелері 2022-2023 жж.

14. Сынақ кітапшасының көшірмелері

16. 2020-2021 оқу жж. журналдары

И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

17. 2021-2022 оқу жж. журналдары

И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

И20 тобы 2 курс 2021-2022 жж.

И21-11 тобы 1 курс 2021-2022жж.

И219А тобы 1 курс 2021-2022 жж

И219Б тобы 1 курс 2021-2022 жж.

И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

18. 2022-2023 оқу жж. журналдары

И20 тобы ІІІ курс 2022-2023 жж.

И21-11 тобы ІІ курс 2022-2023 жж.

И219А тобы ІІ курс 2022-2023 жж.

И219Б тобы ІІ курс 2022-2023 жж.

И219К тобы ІІ курс 2022-2023 жж.

И229А тобы І курс 2022-2023 жж.

И229Б тобы І курс 2022-2023 жж.

И229К тобы І курс 2022-2023 жж.

19. Штаттық және қосымша сағаттық педагогтер құрамы

Педқұрам 2020-21

Педқұрам 2021-22

Педқұрам 2022-23

1. Жұмыс жоспары

2. Әдістемелік кеңес хаттамалары

3. Сертификаттар

Оқу жұмыс бағдарламалары
Исламтану мамандығы, Имам-хатиб біліктілігі
2020-2021 жж
И18 тобы 3 курс

ҰМЖ Ақида И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Араб тілі И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Дене тәрбиесі И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Діндер тарихы И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Тарихы И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Қазақ Ойшылдары И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Құран И18 тобы 3 курс 2020-2021жж.

ҰМЖ Мазһабтар Тарихы И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Нахв И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Саясаттану және әлеуметтану негіздері И18 тобы 3 курс 2020-2021 жжж.

ҰМЖ Тәпсір И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ ФиқҺ И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Хадис И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И19 тобы 2 курс

ҰМЖ Ақида Сенім И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Араб Тілі И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Тарихы И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Кәсіптік Орыс Тілі И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Кәсіптік Шетел Тілі И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Құқық Негіздері 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Құран И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Мәзһабтар Тарихы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Наху И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Педагогика Және Психология И19 тобы2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Практикалық Араб Тілі И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Тәпсір И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Фиқһ И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Хадис И19 тобы 2 курс 2020-2021 жж.

И20 тобы 1 курс

ҰМЖ Араб Тілі Грамматикасы И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Араб тілі грамматикасы И20 тобы 1 курс 2020-2021жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Әдебі 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Ғибадаты И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Мәдениетінің Өркениеті И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ислам Сенім Негіздері И20 тобы 1 курс 2020-202 жж.

ҰМЖ Кәсіптік Қазақ(орыс)тілі И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Құран Және Тәжуид 2020-2021 жж.

ҰМЖ Мұхаммед Пайғамбардың Өмірбаяны И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Практикалық Араб Тілі И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Ұлттық Әдет Ғұрыптар 1 курс 2020-2021 жж.

ҰМЖ Хадис И20 тобы 1 Курс 2020-2021

2021-2022 жж
И19 тобы 3 курс

ҰМЖ Ақида И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Араб Тілі И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Діндер Тарихы И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Ислам Тарихы И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Қазақ Ойшылдары И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Құран И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Мазһабтар Тарихы И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Мемлекеттік Тілде Іс Қағаздарын Жүргізу И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Нахв И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Саясаттану Және Әлеуметтану Негіздері И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Тәпсір И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Фиқһ И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Хадис Әдістемесі Және Құран Іліміне Кіріспе И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Хадис И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

И20 тобы 2 курс

Араб Тілі Грамматикасы И20 тобы 2021-2022 жж.

Дене Тәрбиесі И20 тобы 2021-2022 жж.

Ислам Ғибадаты И20 тобы 2021-2022 жж.

Ислам Сенім Негіздері И20 тобы 2021-2022 жж.

Ислам Тарихы И20 тобы 2021-2022 жж.

Ислам фиқһінің негіздері И20 тобы 2021-2022 жж.

Құқық Негіздері И20 тобы 2021-2022 жж.

Құран және Тажуид И20 тобы 2021-2022 жж.

Мемл тілде іс қағ жүргізу И20 тобы 2021-2022 жж.

Отбасы Ғылымхалы И20 тобы 2021-2022 жж.

Пайғамбарлар Тарихы И20 тобы 2021-2022 жж.

Педагогика Және Психология И20 тобы 2021-2022 жж.

Практикалық Араб Тілі 2021-2022 И20

Практикалық Араб Тілі И20 тобы 2021-2022 жж.

Тасаууф И20 тобы 2021-2022 жж.

Хадис Ілімі И20 тобы 2021-2022 жж.

И21-11 тобы 1 курс

Ақпараттық Коммуникациялық Және Цифрлық Технология И21-11 2021-2022

ҰМЖ Араб Тілі Морфологиясы И21-11 тобы 2021-2022

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И21-11 тобы 2021-2022 жж

ҰМЖ Ислам Адебі И21-11 тобы 2021-2022 жж.

ҰМЖ Ислам Әдебі И21-11 тобы 2021-2022 жж

ҰМЖ Ислам Ғибадаты И21-11 тобы 2021-2022 жж

ҰМЖ Ислам Мәдениеті Және Өркениеті И21-11 тобы 2021-2022ж

ҰМЖ Ислам Сенім Негіздері И21-11 тобы 2021-2022 жж

ҰМЖ Құран Оқу және Тәжуид И21-11 тобы 2021-2022

ҰМЖ Практикалық Араб Тілі И21-11 тобы 2021-2022

ҰМЖ Сияр Шәріп И21-11 тобы 2021-2022ж

ҰМЖ Хадис И21-11 тобы 2021-2022 ж

И219А, И219 Б тобы 1 курс

ҰМЖ Шетел Тілі 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Алғашқы Әскери Дайындық 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Қазақ Әдебиеті 1 курс 2021-2022 жж

ҰМЖ Қазақ Тілі 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Математика 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Орыс Тілі Және Әдебиеті 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Химия 1 курс 2021-2022 жж.

Дүние Жүзі Тарихы И219А, И219Б тобы 1 курс 2021-2022 жж.

Қазақстан Тарихы И219А, И219Б тобы 1 курс 2021-2022 жж.

2022-2023 жж
И20 тобы 3 курс

Әлеуметтану Және Саясаттану Негіздері И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

Қазақстандағы Діндер Және Ағымдар И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Араб тілі грамматикасы И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам ғибадаты И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам Сенім Негіздері И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Қазақстан Тарихы И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Қазақстандағы ислам тарихы И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран оқу және Тәжуид И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Мәдениеттану И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Практикалық араб тілі И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Практикалық араб тілі И20 тобы 202022-2023 жж.

ҰМЖ Философия И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Хадис Ілімдері И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Экономика Негіздері И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

И21-11 тобы 2 курс

ҰМЖ Хадис Түсініктемесі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Хадис Ілімі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Хадис И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Фиқһ И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Тасаууф И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Практикалық араб тілі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Пайғамбарлар Тарихы И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Отбасы ғылымхалы И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран оқу және Жаттау ҰЖМ И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран ілімі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам фиқһ негіздері И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам Тарихы И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам сенім негіздері И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Араб тілінің синтаксисі И21-11 тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И219А тобы 2 курс

ҰМЖ Хадис И219А тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран оқу және Тәжуид И219A тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам ғибадаты И219А тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам ғибадаты И219А 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ақпараттық-коммуникация-қ және цифр-қ технология-р И219А тобы 2 курс 2022-2

Дене Тәрбиесі И219А тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И219Б тобы 2 курс

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологиялар И219Б тобы 2022-2

Дене Тәрбиесі И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

Сияр Шәріп И219Б тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ақида теориялық И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам әдебі И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам ғибадаты И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Мәбдал теориялық ҰМЖ Бекдаулет Ұстаз

ҰМЖ Практикалық араб тілі И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Сарф теориялық И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Хадис И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И229А тобы 1 курс

ҰМЖ Алғашқы әскери дайындық И229А 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ География И229А тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И229А 1 Курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дүниежүзі тарихы И229А тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Информатика И229А тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Қазақстан тарихы И229А тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Математика И229А тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Физика И229А 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Химия И229А тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Шетел тілі И229А тобы 2022-2023 жж.

И229Б тобы 1 курс

Дене Тәрбиесі И229Б тобы 1 Курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Алғашқы әскери дайындық И229Б 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ География И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дүниежүзі тарихы И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Информатика И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Қазақстан тарихы И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Математика И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Физика И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Химия И229Б тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Шетел тілі И229Б тобы 1 курс 2022-2023 жж.

Исламтану мамандығы, Ұстаз біліктілігі
И219К тобы
И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж

Дүние Жүзі Тарихы И219К 2021-2022 жж.

Қазақстан Тарихы И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Шетел Тілі И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Алғашқы ӘскериДайындық И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Қазақ Әдебиеті И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Қазақ Тілі И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Математика И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Орыс Тілі Және Әдебиеті И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

ҰМЖ Химия И219К тобы 1 курс 2021-2022 жж.

И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж

Араб тілі морфологиясы (оқу практикасы) И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

Араб Тілі Морфологиясы И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ақпараттық-коммуникация-қ және цифр-қ технология-р И219К тобы 2022-2023 ж

ҰМЖ Араб Тілі Морфологиясы И219К тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И219К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дін Мен Дәстүр И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Иман Сенім Негіздері И219К тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Иман Сенім Негіздері(оқу Практикасы) И219К тобы 2 к

ҰМЖ Ислам Ғибадаты (оқу практикасы) И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам Ғибадаты И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Ислам Мәдениеті Және Өркениеті И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран жаттау И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Құран және тәжуид И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Практикалық Араб Тілі И219К тобы 2 курс 2022-2023жж

ҰМЖ Практикалық Араб Тілі(оқу практикасы) И219К 2 курс 2022

ҰМЖ Сияр Шәріп И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Хадис И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И229К тобы 2022-2023 жж

ҰМЖ Алғашқы әскери дайындық И229к 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ География И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дене Тәрбиесі И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Дүниежүзі тарихы И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Қазақстан тарихы И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Физика И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

ҰМЖ Химия И229К тобы 2022-2023 жж.

ҰМЖ Шетел тілі И229К тобы 1 курс 2022-2023 жж.

1. 2022 жж. Оқу-өндірістік жұмыс жоспары

2. Кәсіпорындармен келісімшарттар

3. Бұйрықтар
2020-2021 жж

Оқу практикасын және дипломалды практикасын өткізу туралы бұйрық 2021-2022 жж

https://drive.google.com/file/d/1MduU1LH9AXH3cjsL14cy90yk_Wbj-Pww/view?usp=share_link

2021-2022 жж

Оқу практикасын және дипломалды практикасын өткізу туралы бұйрық 2021-2022 жж

Өндірістік практикаға жіберу туралы бұйрық 2021-2022 жж

4. Күнделігі
Дипломалды практика күнделігі

И18 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

И19 3 курс 2021-2022 жж.

Өндірістік іс-тәжірибе күнделігі
2020-2021 жж

И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И19 тобы 2 курс 1 жартыжылдық 2020-2021 жж.

И19 тобы 2 курс 2 жартыжылдық 2020-2021 жж.

2021-2022 жж

И19 тобы 2 курс 2021-2022 жж.

И21-11 тобы 1 курс 2021-2022 жж.

5. Оқу практикасының бағдарламалары

Құран Оқу Және Тажуид 2020-2021 жж.

Құран оқу Және Тажуид 2021-2022 жж.

Құран оқу Және Тажуид 2021-2022 жж. (2)

Құран Тәпсірі 2021-2022 жж.

6. Оқу практикасының сабақ кестелері

Оқу Практикасының сабақ кестесі 2022-2023 жж.

Оқу Практикасының сабақ кестесі 2020-2021 жж.

Оқу Практикасының сабақ кестесі 2021-2021 жж.

7. Өндірістік оқыту журналдары
2020-2021 жж

И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И19 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И20 тобы 1 курс 2020-2021 жж.

2021-2022 жж

И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.

И20 тобы 2 курс 2021-2022 жж.

2022-2023 жж

И20 тобы 3 курс 2022-2023 жж.

И21-11 тобы 2 курс 202-2023 жж.

И219А тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И219Б тобы 2 курс 2022-2023 жж.

И219К тобы 2 курс 2022-2023 жж.

8. Өндірістік-пед және диплом алды практикасы-ң жұмыс оқу бағдарламасы

И18 тобы 3 курс 2020-2021 жж.

И19 тобы 3 курс 2021-2022 жж.