Жүктелуде...

Оқу-тәрбие бөлімі

Басты бет / Оқу-тәрбие бөліміТәрбие жоспары 2022-2023
Тәрбие жоспары 2023-2024


2022-2023 оқу жылына арналған «Ақтөбе медресе колледжінің»

жылдық тәрбие жұмыстарының жоспары

 

Алғы сөз

            Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары арқылы өтеді.

            КОЛЛЕДЖДІҢ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУДІ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДЫҢ 2020-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНА СӘЙКЕС БІРЫҢҒАЙ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕР МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛІП ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ

           Тәрбиенің мақсаты, міндеттері және принциптері

Білім берудің тұжырымдамалық негіздері, Қазақстан Республикасының балалары мен жастарын тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтауда басшылық бола отырып, білім алушылардың білім беру сабақтастығын сақтаудың алғышарты болып табылатын «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында бүгінгі күні бүкіл білім беру жүйесі үшін қойылған мақсаттар мен міндеттерді қарастырады .

Тәрбиенің мақсаты: рухани байлықты, адамгершілік тазалығын, физикалық кемелдікті, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді, ұлттық бірегейлікті, білімге табынушылықты, эволюциялық және ашық ақыл-ойды, әлеуметтік рөлдер жүйесін толығымен орындауға дайын және қабілетті өмірді құра алатын, жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу.

Әрбір педагогикалық ұжым өзінің іс-әрекетінде мақсатқа бағдарлай отырып, оны өзінің шарттары мен мүмкіндіктеріне байланысты нақтылауы керек.

Тәрбиелік міндеттері:

1) ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;

2) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке тұлғаны дамытуға, сыни тұрғыдан ойлауға және функционалдық сауаттылыққа (компьютерлік, сандық, математикалық, жаратылыстану, оқу сауаттылығы), қабілетті дамытуға жағдай жасау арқылы интеллектті байыту мәселелерді өз бетіңізше шешу;

3) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны - Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халықтық дәстүрлерді қастерлеуге, кез-келген конституцияға қарсы және қоғамға қарсы көріністерге төзбеушілікке тәрбиелеу;

4) елдің қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, тұлғаның оның құқықтары мен міндеттеріне саналы қатынасын қалыптастыру;

5) ұлттық және әлемдік мәдениеттің жетістіктерімен таныстыру; қазақ және Қазақстанның басқа этникалық топтары мен этностарының тарихын, әдет-ғұрыптарын зерттеу; мемлекеттік, орыс, шет тілдерін меңгеру;

6) отбасы институтын нығайтуға саналы түрде қатыса отырып, балаларды тәрбиелеу, жастарды салауатты отбасы құруға дайындау үшін ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі мен жауапкершілігін арттыру;

7) балалардың әлеуметтік, отбасылық және ата-аналық бастамаларын, балалардың қоғамдық бірлестіктерінің қызметін дамыту және қолдау;

8) жеке тұлғаның экономикалық ойлау қабілетін және кәсіби дамуына және өзін-өзі жүзеге асыруға саналы қатынасты дамыту; табиғатты қорғаудағы белсенді азаматтық; экологиялық сауаттылық және мәдениет;

9) балаларды тәрбиелеуде жалпы және қосымша білім беру жүйесінің рөлін арттыру, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт, мәдениет саласындағы ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру;

10) балаларды тәрбиелеу саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру;

11) балалардың ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру.

Тәрбие принциптері: Тәрбие мәселелерін шешу барысында келесі принциптерді қолданған жөн: табиғатқа сәйкестілік принципі, ізгілендіру принципі, сабақтастық принципі, мәдени сәйкестік принципі, этникалық принцип, белсенділік пен белсенділік арқылы тәрбиелеу принципі, субъективтілік принципі, педагогикалық өзара әрекеттесу принципі, поли-субъективтілік, диалог принциптері белсенділік принципі, жеке тұлғаны құрметтеу принципі жоғары талаптылықпен үйлеседі, қызметтегі сәттілікті қамтамасыз ету принципі, позитивтіге сүйену принципі,оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеру қағидасы, ұжымда және команда арқылы тәрбиелеу принципі, тәрбиелік ықпалдың бірлігі, тәрбиені өмірмен және өндірістік практикамен байланыстыру, балалар өмірін эстетизациялау принципі, оқушылардың менеджменті мен тәуелсіздіктерін дамыта отырып, педагогикалық менеджментті үйлестіру принципі білім беру рухани-адамгершілік дәстүрлер мен ұлттық және әлемдік мәдениеттің нормаларына негізделуі керек.

I бөлім

 Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

Білім берудің тұжырымдамалық негіздерінің құқықтық негіздері мыналардан тұрады:

1)  Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы;

2)  Қазақстан Республикасының Конституциясы;

3)  «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан

Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-IV Кодексі;

4) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345 Заңы;

5) «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-ІY Заңы;

6) «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі № 169-VI Заңы;

7) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы;

8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

9) ҚР БҒМ 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен

бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері;

10) ҚР БҒМ 2020 жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында өлкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері

II бөлім

Тәрбиенің негізгі хабарламалары ХХІ ғасырға лайықты қасиеттер: «Рухани жаңғыру»

Қазақстандық патриотизм. Бұл сапаның қалыптасуы студенттер арасында өз Отанын сүю, оның жетістіктері мен жетістіктерімен мақтана білу, көрнекті тарихи тұлғалардың ұлы есімдері, өз ауылына, қаласына, аймағына, оның мәдениетіне, әдет-ғұрпына, дәстүріне адал болу, елдің тарихын құрметтеу, оның гүлденуі мен әл-ауқаты үшін жұмыс істеу қабілеттерімен байланысты болуы керек. , конституциялық міндеттемелерді орындау, қоғамның әлеуметтік жауапты мүшесі болу.

Бәсекеге қабілеттілік. Оқушылар бойындағы бұл сапа қазіргі заманғы жағдайда интеллектуалды дамыған, бәсекеге қабілетті, шығармашыл және дені сау адамның ұлттық өзін-өзі тануы мен сыни тұрғыдан ойлауының жоғары деңгейіне ие, өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі растауға және олардың маңызды күштерін өзін-өзі жүзеге асыруға деген қажеттілігі бар тұлғаның сұранысқа ие;үш немесе одан да көп тілді біледі, коммуникативті, командада жұмыс істей алатын, жаңа білімді тұрақты игеруге дайын, оларды сыни тұрғыдан түсінуге, туындайтын мәселелерді шешуде стандартты емес жағдайларда шебер қолдануға (функционалдық сауаттылық), компьютерлік және сандық сауаттылыққа ие екендігін түсінуінен көрінуі керек

Прагматизм. Прагматизмді тұлғаның жеке қасиеті ретінде тәрбиелеу студенттер арасында дайындықпен, қабілетпен және қабілеттілікпен байланысты болуы керек: нақты мақсаттарға жетуге баса назар аудара отырып, білімге, салауатты өмір салтына мән бере отырып, ұтымды өмір сүру; өз өміріңізді мүмкіндігінше басқарыңыз; іс-әрекеттер мен өмірге деген көзқарастар жүйесін практикалық тұрғыдан пайдалы нәтижелер алу тұрғысынан құру; уақытыңызды басқарыңыз; практикалық қызмет барысында нәтиже алу (мақсат мақсатты, нақты, тұрақты нәтижеге ие болуы керек).

Ұлттық бірегейлік. Ұлттық бірегейліктің қалыптасуы студенттердің қазақ халқының тарихын, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін, қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттың мәдени коды ретінде («Егер ұлт өзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ұлттың өзі жойылады»), ұлттық бірегейліктің негізгі элементі ретінде белсенді зерттеуге дайын болуымен байланысты, бүкіл біртұтас Қазақстан халқының, қазақстандықтардың барлық буындарының рухани бірлігі мен сабақтастығының өзегі ретінде («Қазақстан - біздің ортақ үйіміз»);барлық қазақстандықтардың төзімділік пен гуманизм негізінде бірге өмір сүретін барлық халықтар мен ұлттардың тіліне, тарихына, дәстүрлеріне, әдет-ғұрпына, ұлттық мәдениетіне құрметпен қарауға қабілеттілігі мен дайындығы; түрлі мәдени мағыналарды іздеу мақсатында ұлтаралық, конфессияаралық және мәдениетаралық диалогқа қабілеттілігі мен дайындығы; қазақ жеріндегі бейбітшілікті, тыныштықты және зорлық-зомбылықты сақтауға ықпал ете отырып, жалпы адамзаттық құндылықтарды (өмір, бостандық, бейбітшілік, ар-ождан, сенім, махаббат, бақыт, денсаулық) ұстану қабілеті мен қажеттілігі.

Білім культі. Студенттер арасында осы қажеттіліктің дамуы рухани өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілік пен дайындықпен (білім берудің басымдығы, таным мәдениеті) байланысты болуы керек, бұл қоғамдық моральда рухани өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық материалдық әл-ауқат ынталандыруынан гөрі басым болатындығын терең түсінуге негізделген.

Эволюциялық және ашық ақыл. Оқушылардың бойында осы қасиеттерді дамыту жаңа технологиялық тәртіптің өзгеруіне дайын болумен байланысты болуы керек; прогреске ілесу, оның негізгі бағыттарын ұстау, оларды жан-жақты қолдау; басқа мемлекеттердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін қабылдау үшін ең жақсы жетістіктерді қабылдау; басқалармен диалог, басқалардан үйрену; сіздің «өмір әлеміңіздің» өрісін және сіздің шығармашылық күштеріңізді қолдану нысандарын кеңейту.

Салауатты өмір салты - денсаулық әрбір қазақстандық үшін ең жоғары құндылық. Бұл зиянды әдеттерден бас тарту, жағымды эмоцияларды тәрбиелеу, әлемге деген позитивті қатынас, қозғалыс белсенділігінің жоғарылауымен байланысты спортпен, сау тамақтанумен міндетті түрде байланысты.

 

 

 

ІІІ бөлім

Ұйымдастыру жұмыстары

Атқарылатын жұмыстар

Мерзімі

Жауапты

Топ жетекшілері  және оқытушылармен жұмыс

1

Колледждің тәрбие бөліміні және топ жетекшілерімен тәрбие жоспарын құру және бекіту

тамыз

ДТІЖО

Топ жетекшілері

2

Студенттердің сабаққа қатысуы туралы мәліметтер жинау

күнделікті

ДТІЖО

  1. Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа, ихсан ілімін білуге тәрбиелеу, құқықтық  тәрбиелеу.

Мақсаты:патриот пен азаматтың Отанға ұтымды және эмоционалды қатынасы, мемлекеттің және қоғамның заңдарын ұғыну мен сақтау, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұру, баланың және жасөспірім ортасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайын ұлтжанды азамат қалыптастыру.

1

«Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және патриотизм» тақырыбында білім күніне орай салтанатты жиын

қыркүйек

ДТІЖО

Топ жетекшілері

2

7-мамыр Отан қорғаушылар күніне орай «Ер – елімнің қорғаны» атты ашық тәрбие сағаттарын ұйымдастыру

мамыр

Топ жетекшілері

3

«Құқық бұзушылық және жасөспірім» тақырыбында кездесулер

жылына 1 рет

Жергілікті учаскелік инспекторы

Жастар ұйымы,

  1. Рухани –танымдық тәрбие.

Мақсаты: адамның рухани, моральдық-этикалық қағидаттарын, оның адамгершілік құндылықтарына және қазақстандық қоғамның әдет-ғұрыптарына сәйкес келетін рухани-адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын жандандыру туралы «Рухани жаңғырудың» құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру.

1

«Дін және жастар» тақырыбында теолог мамандарын шақыру (кеңес беру, сұхбаттасу, дөңгелек үстел)

жылына 1 рет

ДТІЖО

Жастар ұйымы

2

«Қыз – өмірдің қызғалдағы» тақырыбында ашық тәрбие сағаты

наурыз

Топ жетекшілері (қыздар бөлімі)

3

Есет батыр кесенесіне зиярат ету

мамыр

Топ жетекшілері

  1. Ұлттық тәрбие

Мақсаты: тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, туған және мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, этносына және Қазақстан Республикасындағы этникалық топтарға құрмет көрсету.

1

Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығын атап өту мақсатында кітап көрмесін ұйымдастыру

қараша

ДТІЖО

Кітапханашы

2

«Қасірет пен тағзым» атты саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мақсатында рухани танымдық кеші

мамыр

ДТІЖО

Жастар ұйымы,

Топ жетекшілері

ІV. Отбасылық тәрбие

Мақсаты: ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялық-педагогикалық біліктілігін көтеру және балаларды тәрбиелеу бойынша жауапкершіліктерін арттыру.

1

«Отбасы тәрбие бастауы» атты отбасы күніне арналған тәрбие сағаты

қыркүйек

ДТІЖО

 

2

«Жасөспірімнің тәртібіне кім жауапты» тақырыбында дебат

Қаңтар

Жастар ұйымы

Топ жетекшілері

 

V.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға, адамның экономикалық ой-өрісін және экологиялық мәдениетін дамытуға деген саналы қатынасты қалыптастыру.

 

1

«Тазалық – мәдениеттіліктің өлшемі» атты медресе колледж ауласына, көшелерге  сенбіліктер

ай сайын

Топ жетекшілері

Жастар ұйымы

Жатақхана тәрбиешілері

3

«Туған елдің табиғаты» табиғат аясына саяхат

мамыр

Топ жетекшілері

Жастар ұйымы

VI. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Мақсаты: әр адамның интеллектуалды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетінің дамуын қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.

1

«Медресе түлектері-2023» қоштасу кешін ұйымдастыру

Маусым

Топ жетекшілері,

Жастар ұйымы

VІІ. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның тәрбиеге дайындығын дамыту, меңгеру, өнердегі эстетикалық нысандардың бағасы, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құру.

1

«Мінезі Құран болған Әз-Пайғамбар» тақырыбында мәуліт кешін ұйымдастыру

қараша

 

2

1 наурыз «Алғыс айту» күніне орай, «Мәңгілік Ел: бір ел — бір тағдыр»  атты тақырыпта тәрбие сағаттары

наурыз

Топ жетекшілері

Тәрбиешілер

 

 

 

VІІІ. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

1

ҚР Тәуелсіздігінің 31 жылдығына орай «Тәуелсіз елдің жастары» атты футболдан жарыс

Желтоқсан

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы, жастар ұйымы

2

Наурыз мерекесіне орай ұлттық ойындардан жарыс

наурыз

Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы, жастар ұйымы

3

«Тұмаудың алдын алу» тақырыбында түсіндірме жұмысы

Жылына 2 рет

Мейірбике

 

 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:                                                                                          Б.К.Ильясов

1 қыркүйек білім күні Ж.Торбаев, С.Қайназар ұстаздар 1 курсқа қабылданған шәкірттермен кездесіп медресенің ішкі тәртібін, ережелерін түсіндірді.Қазан айының 13 күні Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Дін істері комитетінің төрағасы Е.Нүкежанов «Ақтөбе медресе колледжінде» болып студенттермен кездесу өткізді.


25 қазан Республика күніне орай «Ақтөбе медресе колледжінде» онкүндік ұйымдастырылды. Онкүндік ҚР әнұранын айтумен басталды.

Республика күніне орай ұйымдастырылған онкүндік аясында «Қазақстан – достық мекені» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

Мақсаты: татулық, ынтымақ, достық сияқты ұлттық құндылықтарды қастерлеуге үйретіп, мейірімділік пен достыққа тәрбиелеу.

Республика күніне орай ұйымдастырылған онкүндік аясында «Елім менің – мақтанышым» тақырыбында виртуалды экскурсия жасалды.

Мақсаты: еліміздің табиғаты ерекше жерлерімен таныстыру арқылы Отанға деген сүйіспеншілікті арттыру.


Аталған шаралардан бөлек «Айналайын атамекен ақ мекен» тақырыбында диктант, «Менің арманымдағы Қазақстан» тақырыбында эссе, «Тұғыры биік – Тәуелсіз Қазақстан», «Қайырымдылық ізгілік нұры» тақырыптарында тәрбие сағаттары, «Табиғат тазалығы өзімізден басталады» тақырыбында сенбілік жұмыстары, «Жанашыр жүрек» тақырыбында қайырымдылық сағаттары өткізіліп, «Бірлігіміз жарасқан» салтанатты жиынымен аяқталды.


Қараша айының 4 күні «Ақтөбе медресе колледжінде» «Мінезі құран болған әз-Пайғамбар» атты рухани мәуліт кеші өтті. Кешті медресе ұстаздары Қарабек Бекдәулет пен Раушан Хабиболла құран және мәуліт жырын оқумен бастады. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Торбаев Жексенбай ұстаз кешке келген барлық көрермендерді мәуліт айымен құттықтап, Пайғамбарымыздың с.а.с өмірінен ғибратты оқиғалармен бөлісті. Рухани кеште медресе шәкірттері ғибратқа толы көріністер қойып, рухани тақырыпта қара өлеңдер оқыды. Сонымен қатар көрермендер арасында Пайғамбар өміріне қатысты сұрақтар қойылып дұрыс жауап бергендерге сыйлықтар табысталды. Кештің соңында «Пайғамбар есімі мен салаутты» араб тілінде көркем жазу сайысында жүлделі орындарға ие болған шәкірттер марапатталып, ақшалай сертификаттарға ие болды.


«Жұмыс берушілер күні» қарсаңында медресе колледжімізде бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жәрмеңкеге Ақтөбе облыстық «Нұр-Ғасыр» мешітінің бас имамы Энчбай Серикжан, Алға аудандық мешітінің бас имамы Абдулвахит Абдурасулов, Ақтөбе облысының дін істері басқармасының басшысы Әлімбек Туралиев қатысып, студенттерге бос жұмыс орындарын ұсынды. Шарадан кейін «Нұр-Ғасыр» мешіті, Алға аудандық мешіті мен медресе колледж арасында меморандум мен келісімге қол қою рәсімі өтті.


Құқықбұзушылықтың алдын-алу мақсатында қараша айының 22 күні медресе колледжімізде Алға ауданы полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы, полиция майоры Ермекбай Қуанышбек Сәндігерейұлының қатысуымен студентермен кездесу өткізілді. Кездесу барысында «Жол ережелерін ұмытпа», «Әкімшілік құқықтық қылмыстық жауапкершілік», «Жасөспірімдер арасындағы құқықбұзушылық» және «Әлімжеттік жасау – әлсіздік» тақырыптары түсіндіріліп, ақпарат берілді. Кездесу соңында полиция майоры Ермекбай Қуанышбек Сәндігерейұлы студенттер тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді.


Қараша айының 23 күні медресе колледжіміздің «Мако Салават» спорт кешенінде «Шынықсаң шымыр боларсың» «Көңілді мәре» атты колледжішілік спорттық сайыс өткізілді. Сайысқа Сұңқар, Жалын, Жұлдыз командалары қатысып бақ сынады.

Сайыс:

  • «Эстафета таяқшасын алып жүгіру»
  • «Секіртпемен жүгіру»
  • «Кім жылдам»
  • «Пингвин жарысы»
  • «кішкентай қонжықтар»
  • «Тунельден өту»
  • «Допты алып жүгіру» тапсырмаларынан тұрады. Сайыс нәтижесі бойынша Сұңқар тобы 1 орынмен, Жұлдыз тобы2 орынмен, Жалын тобы 3 орынмен марапатталды.

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, классик жазушы, қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлын әлемге танытқан Мұхтар Әуезовтың туылғанына биыл 125 жыл болды. Жазушының өмірі мен еңбектерін, шығармашылығын дәріптеу мақсатында медресе колледжіміздің кітапханасында көрме ұйымдастырылды. Көрме барысында студенттерге жазушының шығармашылығы, өмір жолы, еңбектері жайында таныстырылып, мағлұматтар берілді.


Ақтөбе медресе колледжімізде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 31 жылдығына орай денешынықтыру пәнінің оқытушысы Тукибаев Сенбайдың ұйымдастыруымен «Тәуелсіз елдің жастары» атты футболдан топаралық жарыс өткізілді. Медресе колледжіміздің директоры Дәуренбеков Әбдімүтәліп ұстаз жарыс басында қатысушыларды тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, сәттілік тіледі.


Желтоқсан айының 29 күні медресе колледжімізде Раушан Хабиболла ұстаздың ұйымдастыруымен қасиетті Құран кәрімнің 29-30 парасын жатқа айтудан жарыс болып өтті. Жарысқа 2, 3 курс студенттері қатысып бақтарын сынады. Жарысқа қатысып жүлдеге ие болған студенттер арнайы дипломмен марапатталып, сыйлықтарға ие болды.

Орындаған: тәрбие ісі жөніндегі орынбасар Б.Ильясов